Ansøg

Støtteinitiativer

Initiativpulje
Til klubber under DCU, der arrangerer arrangementer ex. Medaljeløb, hvis formål det er, at skabe lokal begejstring og tiltrække og / eller fastholde børne- og ungdomsryttere til / i cykelsporten. Arrangementet må ikke være en del af DCUs løbskalender.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning til apply@rideforandreas.dk, med kort beskrivelse af arrangementet og budget.

Der kan hvert år støttes med op til kr. 10.000,-.

Ansøgningsfrist: ansøgninger behandles løbende.

Andreas Prisen
Til en talentfuld og ambitiøs rytter, som har udvist særlig lederskab, teamånd og / eller kammeratskab og derved spillet en positiv rolle for sin årgang.

Indstilling
Klubber og enkelt ryttere kan indstille egnede kandidater. Indstillinger sendes til apply@rideforandreas.dk. Prisen uddeles årligt i forbindelse med en relevant anledning i slutningen af eller efter landevejssæsonens afslutning.

Prisen er et engangsbeløb på kr. 3.000,-.

Ansøgningsfrist: 31. juli hvert år.

#rideforandreas (årslegat)
Til en værdigt trængende talentfuld juniorrytter, eller U23 rytter i sine første år, som har brug for særligt udstyr eller dækning af leveomkostninger, mens al rytterens energi lægges i at forfølge sine drømme om at bliver professionel.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning til apply@rideforandreas.dk, med beskrivelse af mål og ambitioner samt begrundelse for hvorfor man har brug for støtten.

Der er tale om et årslegat på op til kr. 50.000,-.

Ansøgningsfrist: 31. december hvert år.
Ekstra ansøgningsrunde i 2021 – Ansøgningsfrist 31. juli 2021.

Lyngby drengene – U15 DM 2015, enkelstart